Playgo กลองอิเลคโทรนิคร๊อคสตาร์ (PG-4385)

1,199บาท 1,999บาท -40%
Product Code: 4385
Stock Instock
Viewed 4144 times

OverView

ของเล่นเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเด็กของเล่นอย่างง่าย ๆ เหมือนบล็อกไม้หรือปริศนาตัวเลขพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจและร่างกายปริศนาที่ซับซ้อนรถยนต์ควบคุมระยะไกลปืนฟองช่วยให้เรียนรู้และวิเคราะห์ผลกระทบเชิงส...