Playgo เครื่องประดิษฐ์ชิ้นงานไม้ (PG-8560)

399บาท 1,990บาท -80%
Product Code: 8560
Stock Instock
Viewed 3600 times

OverView

เครื่องประดิษฐ์ชิ้นงานไม้รูปสัตว์น้อย Wood Wonder ฝึกทักษะการใช้เครืองมือช่างฝีมือเสมือนจริง สรรค์สร้างงานหลากรูปแบบ ใช้ถ่าน สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ขนาดกล่อง28x7x28ซม....